Ātrās saites

Malnavas koledža

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Višķi
Iepriekšējā izglītība: 
* Vispārējā vidējā
Iepriekšējā izglītība: 
* Vidējā profesionālā
Iepriekšējā izglītība: 
* Bez vecuma ierobežojuma
Veids: 
* Neklātiene
Kvalifikācija: 
Lauku īpašuma apsaimniekotājs

 

Neklātiene (maksas) ar vidusskolas vai profesionālo vidējo izglītību.

Lauksaimniecība - ar kvalifikāciju Lauku īpašumu apsaimniekotājs

Mācību ilgums 2 gadi.

Maksas programma.

Mācību beigās saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, 3.kvalifikācijas līmenis.

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, izglītības dokuments, medicīniskā izziņa, 4 foto 3x4 cm, personu apliecinošs dokuments.

Piedāvā dzīvošanu labiekārtotā dienesta viesnīcā.

Skolā ir iespēja iegūt A, B, D traktortehnikas vadītāja kategorijas vadītāja tiesības un apgūt B (autovadītājs) kategorijas nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas.