Ātrās saites

Priekuļu tehnikums

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Priekuļi
Iepriekšējā izglītība: 
* Pamatizglītība
Veids: 
* Klātiene
Kvalifikācija: 
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

Tehnikumā uzņem izglītojamos ar pabeigtu pamatizglītību, mācības notiek latviešu valodā.

Mācību ilgums 4 gadi.

Papildus izglītība       B, C1 autovadītāja kvalifikācija       A,B,C,D kategorijas traktortehnikas vadītājs

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums (veidlapa atkarībā no izvēlētās izglītības programmas);
 • reflektanta aptauja;
 • izglītības dokumenta ar sekmju izrakstu kopija, uzrādot oriģinālu;
 • medicīniskā izziņa 027/u /ar norādi, ka drīkst apgūt konkrēto profesiju/;
 • personību apliecinošs dokuments – pase, identifikācijas karte vai dzimšanas apliecība.
 • primārās veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības atbilstību sporta nodarbībām;

  Dokumentu noformēšanai nepieciešamā fotogrāfija tiek uzņemta dokumentu iesniegšanas laikā

Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ir iespēja saņemt ESF mērķstipendiju.

 Interešu izglītības piedāvājums:

 Kultūrizglītības pulciņi:

Sporta pulciņi:

 • Basketbols
 • Volejbols
 • Vieglatlētika
 • Smagatlētika
 • Galda teniss
 • Hokejs/futbols
 • Florbols

Visi izglītojamie (nepieciešamības gadījumā) nodrošināti ar labiekārtotu, dzīvokļu tipa dienesta viesnīcu. Maksa EUR 6.00 mēnesī

 Ir ēdnīca, kafejnīcas.

Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads LV 4126

Tālr. - 64130679         Fax  64130602