Ātrās saites

Bulduru dārzkopības vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Bulduri
Iepriekšējā izglītība: 
* Vispārējā vidējā
Veids: 
* Neklātiene
Kvalifikācija: 
Parka dārznieks

Iegūstamā kvalifikācija: parka dārznieks

Parka dārznieks ir speciālists, kurš veic darbus, kas saistīti ar ainavas, parku, dārzu veidošanu un kopšanu, plāno, organizē un vada savu darbu objektā un spēj lietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus. Jaunie speciālisti mācību procesā mācās pazīt augus, prot tos lietot un kopt apstādījumos, orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā.

Mācību ilgums:

  • ar vispārējo vidējo izglītību - 2 gadi un 6 mēneši (neklātiene)

Mācību valoda: latviešu

Īstenošanas forma:  neklātiene

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību

Izglītības programmā:

Profesionālie mācību priekšmeti - dārzu plānošana, dārzu veidošana un kopšana, dendroloģija, puķkopība, dārzeņkopība, augļkopība, dārzu un parku vēsture, mērniecība, zīmēšana, kompozīcija un krāsu mācība, botānika un augu fizioloģija, apstādījumu augu audzēšana, profesionālā svešvaloda, mašīnas un mehānismi apstādījumiem, sabiedrības un cilvēkdrošība.

Kvalifikācijas praksenoris labākajos Latvijas apstādījumu ierīkošanas un kopšanas uzņēmumos.

Tālākās izglītības iespējas: turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs un/vai strādāt profesijā.

Neklātienei  

 Mācības neklātienē notiek sesiju veidā pa 2 nedēļām pēc mācību plāna . 1. kursā- 8 nedēļas, 2. kursā -6 nedēļas, 3. kursā -7 nedēļas.

Maksa par 1 nedēļu 81, 00 eiro.