Ātrās saites

Smiltenes tehnikums

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Smiltene
Iepriekšējā izglītība: 
* Vispārējā vidējā
Iepriekšējā izglītība: 
* Vidējā profesionālā
Iepriekšējā izglītība: 
* Bez vecuma ierobežojuma
Veids: 
* Neklātiene
Kvalifikācija: 
Lopkopības tehniķis

2017./2018.mācību gadā Smiltenes tehnikums dokumentus pieņem šādās izglītības programmās:

 Mācības neklātienē

 ar vidējo izglītību (maksas programma), mācību ilgums 1,5 gadi:

  • lopkopība  - kvalifikācija - lopkopības tehniķis

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (var aizpildīt uz vietas),
  • apliecība/ atestāts (kopija),
  • sekmju izraksts (kopija),
  • 3 fotogrāfijas,
  • medicīniskā izziņa,
  • ID/ pases kopija (dokumentiem uzrāda oriģinālus, kopijas var veikt uz vietas).

Kontakti: Kalnamuiža 10,  Smiltenes pag., Smiltenes novads ,www.smiltenestehnikums.lv

Tālrunis: 26183654, 64772567; e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com