Ātrās saites

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Bebrene
Iepriekšējā izglītība: 
* Pamatizglītība
Veids: 
* Klātiene
Kvalifikācija: 
Veterinārārsta asistents

 

Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā iegūt profesionālo vidējo izglītību

 * veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

“Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

Tālr./fakss 65425966, mob.t. 29252659, e-mail: bebrenepv@inbox.lv, mājas lapa www.bebrene.lv; www.draugiem.lv/bpv