Ātrās saites

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Bebrene
Iepriekšējā izglītība: 
* Vispārējā vidējā
Veids: 
* Klātiene
Kvalifikācija: 
Veterinārārsta asistents

 

Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā kļūt par speciālistu šādās izglītības programmās:

  •       * veterinārmedicīna– specialitāte veterinārārsta asistents;

“Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

Tālr./fakss 65425966, mob.t. 29252659, e-mail: bebrenepv@inbox.lv, mājas lapa www.bebrene.lv; www.draugiem.lv/bpv