Ātrās saites

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Grupa: 
PII Lauksaimniecība
Vieta: 
Zaļenieki
Iepriekšējā izglītība: 
* Vispārējā vidējā
Iepriekšējā izglītība: 
* Vidējā profesionālā
Iepriekšējā izglītība: 
* Bez vecuma ierobežojuma
Veids: 
* Klātiene
Kvalifikācija: 
Augkopības tehniķis

 

Informācija: 63074250, 22043531, 29433918, fakss 63074332 2017./2018. mācību gadā aicinām mācīties(stipendija no 10 līdz 150 EUR)

Ar vidusskolas izglītību

Augkopība, kvalifikācija Augkopības tehniķis

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību

  • Mācību valoda - latviešu
  • Visas izglītības programmas akreditētas
  • Profesijas ieguve bez maksas
  • Uzņemšana bez iestājpārbaudījumiem, bez vecuma ierobežojuma
  • Zaļenieku KAV neklātienes klasēs var iegūt vispārējo vidējo izglītību
  • Skola piedāvā dienesta viesnīcu, ēdnīcu, stipendiju

 

Darbojas sporta un pašdarbības pulciņi

 

Dokumentus pieņem:

 

pirmdienās8.30 - 15.00otrdienās8.30 - 15.00trešdienās8.30 - 15.00ceturtdienās8.30 - 15.00piektdienās8.30 - 14.00

Stājoties Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, uzrādot pasi vai dzimšanas apliecību, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • iesniegums Zaļenieku KAV Direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija;
  • pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • medicīniskā izziņa Nr. 026/u vai Nr. 027/u;
  • 1 fotogrāfija (3X4).