Ātrās saites

Valmieras tehnikums

Grupa: 
PII Pārtikas rūpniecība
Vieta: 
Valmiera
Iepriekšējā izglītība: 
* Pamatizglītība
Veids: 
* Klātiene
Kvalifikācija: 
Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Mācību ilgums 4 gadi.

Valsts budžeta programma.

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis patstāvīgi plāno, organizē un izpilda darbu kādā no pārtikas produktu ražošanas posmiem, pārzina reglamentētās prasības nozarē un pārtikas higiēnā, pārzina riska analīzes principus kritiskajos kontroles punktos, ievēro tos tiešo pienākumu pildīšanā, uzrauga to izpildi un nodrošina nepieciešamo uzskaiti attiecīgajā ražošanas posmā, darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem.

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • mikrobioloģija un higiēna,
  • izejvielas un materiāli,
  • graudu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • piena produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • gaļas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • zivju produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • augļu un dārzeņu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas,
  • dzērienu ražošanas tehnoloģija un iekārtas, pārtikas uzņēmumu lietvedība,
  • kvalitātes vadības pamati u.c.

Prakses un darba iespējas:

strādāt pārtikas produktu ražošanas nozarēs: gaļas, piena, augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmumos, zivju produkcijas, kulinārijas izstrādājumu, dzērienu, konditorejas izstrādājumu un saldumu ražošanas uzņēmumos.

 

Uzņemšanas 1.kārta 12.jūnijs – 21.jūlijs

Dokumentus var iesniegt darba dienās plkst. 9:00 – 15:00 Valmierā, Vadu ielā 3 un Rankā

Uzņemšana Valmieras tehnikumā notiek konkursa kārtībā, personai uzrādot pasi vai identifikācijas karti un iesniedzot šādus dokumentus:

-Iesniegumu tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu;-iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;-sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;-medicīnas izziņu un, ja nepieciešams, personas medicīnisko grāmatiņu-sešas fotogrāfijas (3x4cm)