LOSP: Lauksaimnieki pauž atbalstu nodokļu reformas tālākai virzībai

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) visu nodokļu reformas izstrādes laiku ir līdzdarbojusies politikas izstrādē un nav mēģinājusi to risināt publiskajā telpā. Tas ir bijis pārdomāts darbs, mūsu dalīborganizāciju finansisti un ekonomisti regulāri analizējuši  plānoto nodokļu izmaiņu ietekmi uz laukos strādājošo un darba devēju labklājību. LOSP kopumā atbalsta sagatavotos grozījumus “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (UIN) un “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN).  Tie  tapuši kopīgās diskusijās un priekšlikumu izvirzīšanā ar Finanšu ministriju (FM) un Zemkopības ministriju (ZM). Izstrādājot grozījumus, Finanšu ministrija ņēmusi vērā  būtiskākos lauksaimnieku iebildumus un izpratusi lauksaimnieku situāciju, konkurētspēju Latvijā  un Eiropas Savienībā (ES).

Likumprojekta grozījumi ir iesniegti izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, bet LOSP joprojām  pastāv uz to, ka lauksaimniekiem kā IIN maksātājiem tiek saglabāti atvieglojumi, paredzot, ka līdz 2023.gadam ar IIN apliekamajā ienākumā neiekļaus summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Tāpat līdz 2023.gadam paredzēts pagarināt atvieglojumu, kas dod iespēju zemes pārdevējam, kurš zemi pārdod lauksaimniekam, nemaksāt IIN, kā arī IIN režīmā tiek saglabāta esošā IIN likme 10% un esošā IIN aprēķināšanas kārtība zemes nomas darījumiem,” uzsver LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs. Protams, esam gandarīti, ka šīs sadarbības laikā  lauksaimniekiem izveidojies visnotaļ konstruktīvs dialogs ar premjera komandu. Pašlaik mēs jūtam valdības atbalstu lauksaimnieku uzņēmējdarbībai un ceram, ka arī rezultāti neizpaliks”, atzīst E.Treibergs.

Guntis Vilnītis, LOSP ģenerāldirektors:Izvērtējot UIN un IIN likumprojektos veiktās izmaiņas, secinām, ka tās nepasliktinās uzņēmējdarbības vidi laukos un stimulēs uzrādīt patiesos ražošanas apjomus, atbalstot  valsts un ES maksājumu saņēmējus pēc saražotajiem apjomiem no katra hektāra. Tomēr  neatbalstām vēlmi palielināt minimālo algu līdz 430 eiro/mēnesī, uzskatām, to nevajadzētu darīt tik strauji.  Strikti paliekam pie ieteikuma ar IIN neapliekamo darba algas daļu palielināt līdz 300 eiro/mēnesī. Neapliekamā minimuma palielināšana ļautu darbiniekam saņemt lielāku algu uz rokas, neradot papildus izmaksas darba devējam.”

Laukos uzņēmēju maksātspēja nav tik liela kā pilsētās, liela daļa darbu ir sezonas rakstura, būtisks darbaspēka pieprasījuma pārsvars ir mazkvalificētiem darbiem, tālab LOSP pastāv uz to, ka nodokļu reformas pilnveidošanas gaitā minimālā darba alga valstī pagaidām jāsaglabā 380 eiro līmenī, to palielinot pakāpeniski. Arī pēc Valsts ieņēmumu dienesta aprēķiniem 40% strādājošo nodokļu maksātāju ir minimālās algas vai zem minimālās algas saņēmēju, kas spilgti iezīmē situāciju valstī.

Visi priekšlikumi un grozījumi UIN un IIN likumprojektos pieejami Ministru kabineta mājas lapā:

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=952