LOSP: Tikai kopīga nozares dalībnieku sadarbība var uzlabot liellopu gaļas tirgu

Lai kopīgi pārrunātu un vienotos par tālāku liellopu gaļas tirgus attīstību un pilnveidošanu Latvijā, vakar, 12.jūlijā notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) organizēta liellopu gaļas piegādes ķēdē iesaistīto dalībnieku tikšanās, ieskaitot gaļas liellopu audzētājus, kautuvju un pārstrādes pārstāvjus. Tikšanās laikā tika pārrunātas gaļas liellopu nozares problēmas visā pārtikas ķēdē sākot no saimniecībām līdz pat patērētajiem, kā arī tika meklēti iespējamie risinājumi.

Agris Veide, LOSP gaļas grupas vadītājas vietnieks: “Pašlaik situācija liellopu gaļas nozarē ir tāda, ka kautuves orientētas uz zemākas kvalitātes liellopu piedāvājumu – pamatā šī produkcija derīga pārstrādei desās vai citādi. Tā pa lielam neder ēdiena gatavošanai no svaigas liellopu gaļas. Tāda pat gaļa nonāk gan tirgos, gan veikalu tīklos, un nespeciālists šo produktu attiecina uz visu liellopu gaļu. Šo situāciju vēl papildina cilvēku zemā pirktspēja Latvijā. Gaļas liellopu audzētāji audzē speciālu gaļas šķirņu lopus un zina, ka liemenis ir jānobriedina, jāsadala pa gaļas šķirām attiecīgai gatavošanai un attiecīgai cenai – tas arī būtu piedāvājums tirgum un eksportam. Lai radītu šādu kvalitātes līniju jāpārorientējas gan zemniekiem ar piedāvāto lopu kvalitāti, gan kautuvēm savstarpēji garantējot kā lopu piegādi apjomā un kvalitātē gan cenā. Vēl būtu svarīgi nosūtot cenu lapas par iepirkumu, stingri pieturēties pie SEUROP klasifikācijas sistēmas ja tā ieviesīsies, audzētāji sapratīs cik un par ko maksā  – tas svarīgi, lai radītu savstarpēju uzticību un skaidrību tirgū.”

Alma Spangere, SIA Baltic Vianco Trading vadītāja: “Mēs apzināmies, ka nevienai no ražošanas ķēdē iesaistītajām pusēm neklājas viegli – Pārtikas veterinārā dienesta milzīgie slogi ražotnēm, nepietiekamie valsts atbalsti saimniekiem un tamlīdzīgi, neļauj uzņēmējiem attīstīties tā, kā tas notiek mūsu kaimiņvalstīs. Pie mums ir pierasts gaļas produkciju ražot, izmantojot pēc iespējas lētāku brāķētu piena govju gaļu, bet kvalitatīva jaunlopa gaļa tiek novērtēta tikai ārzemēs. Tāpēc kvalitatīvi nobarotie jaunlopi tiek eksportēti no valsts, neradot iespēju vietējām kautuvēm attīstīt tirgu, jo galu galā nav iespējams nodrošināt to attīstībai nepieciešamo lopu apjomu. Apburtais loks, kas noved pie nepieciešamības veidot un organizēt kopīgus projektus saimnieku gaļas pārstrādes uzņēmumu starpā. Piemēram, Polijā kautuves ir uzsākušas tiešu sadarbību ar liellopu audzētājiem, tos nodrošinot ar nobarojamiem jaunlopiem, garantējot to nopirkšanu par konkrētu cenu pēc izaudzēšanas – tā kautuves sev nodrošina apjomu, bet saimnieki redz stabilu iespēju strādāt un nopelnīt.

Mēs (SIA Baltic Vianco Trading ) kā liellopu tirdzniecības uzņēmums pagaidām Latvijā esam vienīgais uzņēmums, kas garantē saimniekiem stabilu cenu par kvalitatīvi nobarotiem jaunlopiem visa gada garumā, bet arī mēs ceram, ka, sadarbojoties ar kādu no vietējām kautuvēm, būtu iespējams Latvijā ražotajai gaļai radīt pievienoto vērtību, fasējot un eksportējot konkrētus svaigās gaļas gabalus uz ārvalstīm, nevis pārdot lopus kaušanai Lietuvā.

Līdz šim mūsu nozarē ļoti trūkusi komunikācija starp saimniekiem un kautuvēm, pārstrādes uzņēmumiem. Visi ļoti cītīgi dara savu darbu, bet līdz galam neapzinās, ka katrs ķēdes posms un tā problēmu risināšana ir ļoti būtiski kopējās situācijas uzlabošanai. Pagaidām šķiet, ka šī 12.jūlija sapulce varētu būt pirmais solis uz savstarpēju, tiešu komunikāciju, tā cerot uz pakāpenisku liellopu gaļas tirgus attīstību arī mūsu valstī.

Liels paldies ikvienam sapulces dalībniekam par iespēju ierasties un veltīt laiku citu sapulces dalībnieku iepazīstināšanai ar savu skatupunktu un problēmjautājumiem. Cīnīsimies kopā!”

Tikšanās deva pozitīvu stimulu, turpināt iesākto sadarbību un soli pa solim pilnveidot liellopu gaļas tirgu. Nākoša tikšanās plānota rudenī, lai turpināt uzsākto darbu, pārrunātu paveikto un izstrādātu turpmāko rīcību stratēģiju.