Kursi: Lauksaimniecības dzīvnieki – aitu ēdināšana

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) LAP investīciju pasākumu 2014. -2020. gadam ietvaros piedāvā programmu

Lauksaimniecības dzīvnieki – aitu ēdināšana

24 stundas

2017. gada 10., 11., 14. augusts

Kursu saturs:

  • Barības vielu nozīme dzīvnieku ēdināšanā;
  • Barības līdzekļu nozīme un izvēle dzīvnieku ēdināšanai;
  • Barības līdzekļu novērtēšana pēc tajos esošajām barības vielām (sausna, enerģija, proteīns, makro un mikroelementi, vitamīni);
  • Kvalitatīvu  zālaugu izvēle augstražīgu zelmeņu veidošanai;
  • Kvalitatīvu dažādu barības līdzekļu sagatavošanas nosacījumi (zālāju ierīkošana un izmantošana);
  • Zāles lopbarības (siens, skābsiens, skābbarība) kvalitātes novērtēšana;
  • Kvalitatīvu  zālaugu izvēle augstražīgu zālāju zelmeņu veidošanai, zālāju mēslošana
  • Barības devu sastādīšanas teorētiskie principi;
  • Barības devu sastādīšana dažāda vecuma un izmantošanas virziena dzīvniekiem, sastādīto barības devu analīze;
  • Lopbarības vajadzība (daudzums) vasaras un ziemas sezonām.

Lektori: D. Kairiša., D. Bārzdiņa, A. Adamovičs

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas,  jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem. Lielajiem uzņēmumiem mācību maksa ir 70,00 EUR par dalībnieku.

Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@llu.lv. Informācija par citiem kursiem www.mc.llu.lv

Vietu skaits ierobežots! 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests