Apmācības: “Ciltsdarba loma ganāmpulka izkopšanā, pareiza ganāmpulka atražošana un pārraudzība”

Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē apmācības gaļas liellopu audzētājiem, š.g. 17.-18.augustā
Apmācību tēma ir “Ciltsdarba loma ganāmpulka izkopšanā, pareiza ganāmpulka atražošana un pārraudzība” un apmācības paredzētas gaļas liellopu audzētājiem. Lektore, ciltsdarba eksperte Ieva Freidenfelde, apmācībās apskatīs dažādas tēmas. 
Apmācību dalībniekiem ir jāveic līdzmaksājums par dalību apmācībās 32 EUR (bez PVN) vērtībā (7 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem).
Dalības maksā tiek iekļauta apmācību nodrošināšana, mācību materiālu sagatvošana un visu nepieciešamo mācību materiālu nodrošināšana un sertifikāta izsniegšana pēc apmācību noklausīšanās (vismaz 75% no apmācībām).
Tiek nodrošinātas gan teorētiskas, gan prakstiskas apmācības Z/S Valti. Dalības maksā nav iekļauta ēdināšana, nakšņošana, transporta un citi izdevumi.
Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju apmācībām, Jums tiks lūgts aizpildīt anketu un atsūtīt vēl citus saistošus dokumentus, kurus nepieciešams iesniegt LAD.
Aizpildāmie dokumenti: 
2. Apliecinošie dokumenti, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarē, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme vai gadījumā, ja Jūs esiet pieteicies platību maksājumiem, tad tam ir jāveic atzīme reģistrācijas lapā, bet jums jāuzrāda, piemēram, EPS izdruka ar informāciju no Jūsu EPS par to, ka tas 2017.gadā esiet pietiecis platības Platībmaksājumiem. Der arī gadījumi, kad saskaņā ar Gada pārskatu vai D3 deklarācijā redzat kādā nozarē darbojas uzņēmums.
3. Apliecinošie dokumenti, kas pierāda kā Jūs esat saistīts ar Uzņēmumu. Piemēram, ja uzņēmums ir ZS, bet dalībnieks ir ZS īpašnieks, par ko var pārliecināties LURSOFT, tad nekādus apliecinājumus nevajag, bet gadījumos, kad nāk klausīties darbinieki, strādnieki, jābūt pievienotām izziņām no darba devēja, vai darba līgumiem, ka persona ar šo uzņēmumu atrodas darba attiecībās. Savukārt gadījumos, kad klausītājs ir ģimenes loceklis šim uzņēmuma īpašniekam/darbiniekam, tad gribam redzēt pilnvarojumu un skaidrojumu par to kāda radniecība saista šos divus cilvēkus, kā arī informāciju par to, ka tie tur kopīgu mājsaimniecību un klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā.

 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 19 KB