Lauksaimniecības dzīvnieku (AITU) pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) LAP investīciju pasākumu 2014. -2020. gadam ietvaros piedāvā programmu

 

Lauksaimniecības dzīvnieku (AITU) pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija

Norises laiks: 2017. gada 8., 9., 15.un 16. septembris.

Norises vieta – LLU, Jelgava, Lielā iela 2, Platones pag. “Mežkalēji”

10.00- 17.00

Kursi paredzēti interesentiem, kuri nodarbojas vai vēlas nodarboties ar AITU audzēšanu, kā arī veikt pārraudzību vienā ganāmpulkā.

Kursu saturs:

Ganāmpulku reģistra uzturēšana. Pārraudzības darba nozīme aitu ganāmpulku izkopšanā, darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana. Ganāmpulku reģistra dokumentu sagatavošana un iesūtīšana LDC. Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana.

Ciltsdarbs, tā nozīme kvalitatīvu ganāmpulku izveidē.

Aitu audzēšanas pamati (ciltsdokumenti).

Veterinārās prasības aitkopībā. Pirmās palīdzības sniegšana.

Aitu ēdināšanas pamati. Barības devu sastādīšana un analīze.

Aitu turēšanas tehnoloģijas u.c.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas,  jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.

Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@llu.lv.Informācija par citiem kursiem www.mc.llu.lv

 Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma“ Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35)

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests