“Zālāju rokasgrāmata”

Noderīga informācija: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra sagatavota “Zālāju rokasgrāmata”, kuras elektroniskā versija jau ir pieejama lasītājiem.

Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs: Anita Anševica, Jānis Kažotnieks un Inese Magdalenoka.

Zālāji ir lēts augstvērtīgas barības avots mājlopiem, bez kuriem lopkopības produkcijas sekmīga ražošana nav iespējama. Lētu un augstvērtīgu sienu un skābbarību var iegūt tikai tad, ja iekopts augstražīgs, pilnvērtīgs zālājs ar piemērotu zāļu sēju un regulāru zelmeņu kopšanu. Tāpēc izdevumā ir apkopoti  Latvijas un ārzemju zinātnieku un praktiķu ieteikumi un atziņas par sēto un dabisko zālāju ierīkošanu un kvalitatīvu apsaimniekošanu. Tos ievērojot, iespējams kāpināt produkcijas ražošanu un ieņēmumus, samazināt ražošanas izmaksas, racionāli izmantot zemes resursus un veicināt vides daudzveidības saglabāšanu.

Informācijas avots: LLKC

 

 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 4.44 MB