Informācija presei

Šajā sadaļā atspoguļojam LOSP izplatītos rakstus un paziņojumus dažādos preses izdevumos.

Vairāk Latvijas produktu MAXIMA veikalu tīklā

Publicēts: 09.08.2016

9.augustā notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) pārstāvju tikšanās ar Zemkopības ministrijas vadību un MAXIMA mazumtirdzniecības tīkla pārstāvjiem, lai diskutētu par Latvijas produktu īpatsvara palielināšanu MAXIMA veikalos. 

LOSP: Beidzot ir jāsakārto Latvijas liellopu gaļas tirgus

Publicēts: 13.07.2016

12.jūlijā notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) gaļas grupas sanāksme, kurā tika diskutēts par grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, kuri tiek izstrādāti pamatojoties uz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) gaļas nozares ierosinājuma pēc nevalstisko organizāciju pārstāvju viesošanās Lietuvas uzņēmuma UAB AGARAS kautuvē, kurā iepazinās ar tur esošo dzīvnieku liemeņu klasifikācijas un samaksas kārtību.

LOSP: Esam par dzīvnieku labturības prasību ievērošanu

Publicēts: 11.07.2016

Šodien, 11.jūlijā notika zibakcija "Tu vari palīdzēt", kuras mērķis bija vērst uzmanību uz ikviena cilvēka iespējām mazināt dzīvnieku ciešanas rūpnieciskajā lopkopībā. Ņemot vērā, ka lauksaimniecība ir viena no pirmajām nozarēm, kas vēsturiski radusies, lai nodrošinātu cilvēces izdzīvošanu, ir utopiski sludināt, ka jāsamazina dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņš, jo ir apdraudēta dzīvnieku labturība – jo lietot, vai nelietot gaļas produktus pārtikā izvēlas katrs cilvēks pēc saviem ieskatiem un tā ir katra iekšējā pārliecība un nostāja.  

Esam gandarīti par ALTUM lēmumu ieviest LOSP piedāvāto reverso lauksaimniecības zemes nomu

Publicēts: 05.07.2016

Šodien, 5.jūlijā notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes sēde, kurā piedalījās ALTUM pārstāvji, lai kopīgi izdiskutētu jautājumu par reverso zemes nomas jautājumu, kas bija viens no LOSP izvirzītajiem priekšlikumiem piena nozares glābšanai.  

LOSP: Aicinām paplašināt to personu loku, kuri drīkstētu nodarboties ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju datu bāzē

Publicēts: 28.06.2016

Šodien, 28.jūnijā tiks Ministru kabineta sēdē tiks izskatīts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība””. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina atbalstīt un pieņemt iesniegtos grozījumus.

LOSP: Lauksaimniecības nozare ēnu ekonomikas shēmu spēlēs

Publicēts: 17.05.2016

18.maijā plkst. 11:00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

LOSP izvirza prioritāros pasākumus piena nozares glābšanai

Publicēts: 12.05.2016

Pamatojoties uz ilgstošo un dramatisko situāciju piena nozarē, kopā sanāca Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) paplašinātā piena grupa, lai apkopotu priekšlikumus, kā turpmāk rīkoties, lai risinātu krīzes situāciju piena nozarē Latvijā.  

LOSP: Biotopu kartēšanas rezultātā nedrīkst samazināties lauksaimniecības un mežsaimniecības izmantojamās produktīvās platības

Publicēts: 25.04.2016

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) informē, ka pēdējos gados notiek strauja dažādu dabas aizsardzības teritoriju paplašināšana - lauksaimniecības un mežu zemēs, ir bažas, ka paredzamā biotopu kartēšana izsauks daudz jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu.

20.aprīlī notiks LOSP ikmēneša sapulce

Publicēts: 19.04.2016

20.aprīlī plkst. 11:00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

LOSP 23.marta Kopsapulce pieprasa valdības rīcību līdzvērtīgam pārējo Eiropas valstu lauksaimnieku atbalstam

Publicēts: 29.03.2016

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Kopsapulce, kura apvieno vairāk par 90% lauksaimnieku un pārtikas ražotāju, pieprasa konkrētu valdības rīcību, lai nodrošinātu līdzvērtīgus ražošanas apstākļus ar pārējiem Eiropas Savienības (ES) lauksaimniekiem, un rezultātā arī līdzvērtīgas pārtikas cenas veikalos.