Ātrās saites

Projekta dokumentācija

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 23.10.2017

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums) Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts

UZŅĒMĒJ, praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem finansiālu atbalstu!

Sarmīte Stūriška's picture
Autors:
Sarmīte Stūriška | Publicēts: 23.10.2017

UZŅĒMĒJ, PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS!SADARBOJIES AR PRAKTIKANTU UN SAŅEM FINANSIĀLU ATBALSTU!