LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2017. gada 11.oktobra sanāksmē.

Pielikumā:

1)  LAD atbildes;

2) Informācija par LEADER reformu;

3) Grozījumi MK noteikumos Nr.600 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

4) Skaidrojums par Projekta īstenošanas mērķi “Dzīvnieku labturības apstākļu uzlabošana”;

5) Skaidrojums par Projekta īstenošanas mērķi “Dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošana” (cūkkopības un putnkopības nozarē);

 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 19.61 KB
2 131.93 KB
3 21.3 KB
4 83.5 KB