Ātrās saites

UZŅĒMĒJ, praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem finansiālu atbalstu!

SAM 8.5.1

UZŅĒMĒJ, PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS!
SADARBOJIES AR PRAKTIKANTU UN SAŅEM FINANSIĀLU ATBALSTU!

 

Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu!

Darba devējiem jau šodien ir iespēja piesaistīt tieši sava uzņēmuma vajadzībām apmācītu darbinieku – apmācot potenciālo darbinieku praksē* vai iesaistoties darba vidē balstītās mācībās**, kamēr šis potenciālais darbinieks vēl mācās izglītības iestādē.

Ieguvēji no šādas sadarbības būs gan darba devēji, gan potenciālais darbinieks, gan arī nozares kopumā, kam būs nodrošināts kvalificēts darbaspēks ilgtermiņā.

Darba vidē balstītas mācības ļauj jauniešiem laicīgi sākt reāli strādāt izvēlētajā nozarē, iepazīt darba vidi un pēc mācību pabeigšanas būt pilnīgi gataviem pašiem veidot savu profesionālo karjeru.

Savukārt mācību prakses īstenošana uzņēmumā ir ieguldījums, kas dažkārt atmaksājas pat jau prakses laikā, ņemot vērā, ka praktikants ne tikai mācās, bet arī strādā.

Ņemot vērā, ka šāda iniciatīva uzņēmumam prasa zināmu izglītošanas laiku, darba devējiem tiek piedāvāta iespēja saņemt līdzfinansējumu no projekta.

Būtiski, ka nav jārūpējas arī par papildizdevumiem – iesaistoties projektā, uzņēmēji uzreiz tiek atbrīvoti no izmaksām, kas saistītas ar sava potenciālā darbinieka apdrošināšanu, kā arī piemērotu darba apģērbu. Turklāt finansiālu atbalstu saņem arī prakses vadītājs uzņēmumā.

Ja domā ilgtermiņā un Tavā uzņēmumā ir gaidīti jauni, mērķtiecīgi un profesionāli sagatavoti darbinieki, izmanto iespēju un iesaisties, rakstot uz lddk@lddk.lv vai sazinoties ar mums pa tālruni: 29471150.

Projekta norises laiks ir no 2017.gada 27.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam.

 

LDDK projektu īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" (SAM 8.5.1.)

* prakses: praksē var ņemt vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, noslēdzot trīspusēju līgumu par praksi, kurā izglītības iestāde, prakses vieta un praktikants vienojas par prakses programmas īstenošanu. Prakse uzņēmumiem neuzliek nekādas saistības attiecībā uz atalgojuma vai stipendijas maksāšanu, vai darbā pieņemšanu, kas ir uzņēmuma brīva izvēle.

**darba vidē balstītas mācības (DVB): tā ir vidējās profesionālās izglītības īstenošanas forma, kas tiek īstenota, sadarbojoties izglītības iestādei un darba devējam. Uzņēmumā tiek īstenoti vismaz 25% no izglītības programmas kopējā apjoma, uzņēmumam jāmaksā audzēknim alga vai arī stipendija (kas atbrīvota no iedzīvotāju ienākumu nodokļa).

DVB regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 484.