ZM rīkotās Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju noslēguma pasākuma 2. daļa

Pasākuma datumi: 
08.12.2017
Event location: 
plkst., 9 00, ZM 23.stāva konferenču zālē