LOSP tikšanās ar VARAM ministru Kasparu Gerhardu: Jautājumi un atbildes par lauku reģionu dzīvotspējas veicināšanu

Rīt, 15.novembrī plkst.12:00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

Sapulcē piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Kaspars Gerhards un valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola. VARAM pārstāvji informēs par vides aizsardzības un reģionālās attīstības aktualitātēm un plānošanas dokumentiem, lauksaimnieku sadarbību ar pašvaldībām, klimata pārmaiņu ierobežošanas pamata uzstādījumiem, siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ierobežošanas ietekmi uz lauksaimniecisko ražošanu, biotopiem un citiem lauksaimniekiem būtiskiem jautājumiem.

Visa ziņa šeit: http://www.losp.lv/node/5034