Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "Bizness biznesam izplatīšanas modeļa attīstīšana, kas atbalstītu vietējās pārtikas izplatību Baltijas jūras reģiona lauku apvidos".

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2017. - 01.10.2020.

Projekta finansējums: 2436479.00 EUR

Programmas finansējums: 1859173.25 EUR

Partneru līdzfinansējums: 577305.75 EUR

Projektā ir iesaistīti 15 partneri no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm.