Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

 
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2017. - 01.10.2020.

Projekta finansējums: 2436479.00 EUR

Programmas finansējums: 1859173.25 EUR

Partneru līdzfinansējums: 577305.75 EUR

Projektā ir iesaistīti 15 partneri no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm.