Ātrās saites

Projekta dokumentācija

Bizness biznesam – lauksaimniecības produkcijas realizācijas modelis

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 08.08.2018

Lauksaimnieks savu izaudzētu vai saražoto produkciju var realizēt dažādos veidos, un  nepārtraukti tiek meklēti risinājumi, kā to izdarīt visefektīvāk. Aizvien lielāku popularitāti iegūst bizness – biznesam (B2B – business to business) modelis. Tā efektivitāti var uzlabot ar IT un citiem risinājumiem, lai nodrošinātu optimālas piegādes ķēdes un izmaksu konkurētspēju tirgū. Viens no pētījumiem veikts arī Baltic Sea F projekta ietvaros, kur Latvija ir viena no dalībvalstīm.

Pārskats par esošo situāciju vietējās pārtikas jomā Latvijā

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 29.05.2018

Pēdējos gados Latvijā ir vērojams stabils vietējās produkcijas īpatsvars kopējā pārtikas patēriņā. Aktuālākā informācija rāda, ka 2017. gadā vietējās pārtikas patēriņa īpatsvars sasniedza 61,5 procentus no kopējā pārtikas patēriņa. Tas dažādu apstākļu ietekmē norāda uz pozitīvas tendences iezīmēm, ka vietējā ražojuma produkcija gūst uzticību vietējo iedzīvotāju pārliecībā un ēšanas paradumos.

Skandināvu pieredze: produkcijas ceļš no lauka līdz galdam

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 24.05.2018

Ir dažādi veidi, kā produkcija nonāk pie gala patērētāja vai arī cita uzņēmēja. Dānijas un Zviedrijas pieredze lauksaimniecības produkcijas reklamēšanā, popularizēšanā, tirgus iekarošanā un saimniecības vai uzņēmuma darbības attīstīšanā var noderēt arī Latvijas saimniekiem. Viss raksts publicēts žurnālā "Saimnieks" 2018.gaa maija numurā! Un pielikumā!

Lauksaimniecības produkcijas ceļš līdz patērētājam – Zviedrijas un Dānijas pieredze

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 24.04.2018

No 3. Līdz 6. aprīlim Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās” (saīsinājumā BSF – Baltic Sea Food) ietvaros Dānijā un Zviedrijā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens. Tā galvenais mērķis bija noskaidrot, kā lauksaimniecības produkcija nonāk pie gala patērētāja.

Mazie pārtikas ražotāji: Normatīvā vide un kooperācija

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 12.04.2018

Janvāra beigās LLTA Lauku ceļotājs sadarbībā ar Zemkopības ministriju organizēja mazo pārtikas ražotāju un to apvienojošo organizāciju pārstāvju apaļā galda diskusiju. Viens no uzdevumiem bija apzināt problēmas, lai ierosinātu nepieciešamās izmaiņas normatīvajs aktos un iezīmētu izaicinājumus Latvijā ražotās produkcijas izplatībai, pieejamībai un ražošanas veicināšanai.

Pērnavā tika atklāts starptautiskais projekts, kas fokusēts uz pārtikas mārketingu

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 26.11.2017

No 19. līdz 20. oktobrim Pērnavā notika Interreg Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta "Baltic Sea Food" atklāšanas seminārs. Igaunijas Lauku lietuministrija ir projekta vadošais partneris. Projekta mērķis ir izstrādāt dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli, lai palīdzētu reģionālajiem pārtikas amatnieku izveidotajiem tīkliem vietējos pārtikas produktus veiksmīgāk un rentablāk pārdot kafejnīcām, restorāniem, viesnīcām un lauku tūrisma uzņēmumiem.