30. novembrī beidzas "Sezonas laukstrādnieku" periods

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka no 1.aprīļa līdz 30.novembrim   Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir pieejams e-pakalpojums "Sezonas laukstrādnieki". Pakalpojums būtiski atvieglo darba devējiem sezonas strādnieku uzskaiti, darba algas un nodokļu aprēķināšanu kā arī atskaišu sagatavošanu, kas nepieciešamas Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/sezonas-laukstradnieki-186

Informācijas avots: LAD