Līdzsvarota lauksaimniecība 2018

Pasākuma datumi: 
22.02.2018

Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konference notiks 2018. gada 22. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā.

Dalības maksa

Dalības maksa:
līdz 31.01.2018. – EUR 20.00;
pēc 01.02.2018. vai konferences dienā – EUR 25.00  (maksā iekļauta līdzdalība konferencē, konferences tēžu publicēšana, programma un kafijas pauze, rakstu krājuma sagatavošana publicēšanai);
- dalība konferencē – EUR 10.00 (maksā iekļauta līdzdalība konferencē, konferences tēžu krājums, programma un kafijas pauze);
konferences vakariņas – EUR 10.00.

 

Vairāk informācijas: http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba-2017