Aktīvie dokumenti izvērtēšanā

Šajā sarakstā ir atrodami dokumenti aktīvajā apspriedē, jeb tādi, kuru priekšlikumu iesniegšanas termiņi vēl ir aktuāli.

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 20.06.2017 | Priekšlikumu iesniegšanas termiņš: 10.07.2017

Lūdzam izskatīt Zemkopības ministrijas  sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” , ņemot vērā iepriekšējo mēnešu sarunas dažādos līmeņos (gan pie ministra, gan konsultatīvajā sanāksmē, gan pēdējā UK sēdē lemto).

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

Sarmīte Babāne's picture
Autors:
Sarmīte Babāne | Publicēts: 19.06.2017 | Priekšlikumu iesniegšanas termiņš: 28.06.2017

Lūdzam izskatīt Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Lauku atbalsta dienesta likumā par elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). LAD likuma grozījumi paredz sekojošas normas: