LOSP: AER un OIK nevar sakārtot ar mazām ķirurģiskām darbībām - nozare jāsakārto kompleksi

4.janvārī notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) enerģētikas jautājumu darba grupa, kuras galvenais jautājums bija par steigā izsūtītajiem Ekonomikas ministrijas (EM) atbildībā esošajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, kuru redakciju LOSP neatbalsta.

Visa ziņa pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/5078