COPA COGECA biroja organizēta NVO diskusija un darba plāna sastādīšana

Pasākuma datumi: 
01.02.2018