COPA COGECA rīkota diskusija par Baltijas valstu KLP pozīciju

Pasākuma datumi: 
06.02.2018