Mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”

Pasākuma datumi: 
19.02.2018 - 20.02.2018

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2018.gada 19.-20. februārī atpūtas bāzē “Radi”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību” http://www.losp.lv/node/5124