Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Ilūkstē

Pasākuma datumi: 
19.03.2018 - 20.03.2018

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Ilūkstē
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2018.gada 19.-20.martā viesu namā “Dzintari”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”. http://www.losp.lv/node/5185