Mācības „Aktualitātes ciltsdarbā un pārraudzībā”. Lektore - Ieva Freidenfelde.

Pasākuma datumi: 
10.05.2018 - 11.05.2018

2018. gada 10.-11. maijā ZS Lācīši (Galgauskas pagasts, Gulbenes novads) notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētas mācības „Aktualitātes ciltsdarbā un pārraudzībā”. 
Lektore - Ieva Freidenfelde.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 7.06 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 35.30 euro.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-pastu: nvo.glab@gmail.com.

Sīkāka informācija www.lglab.lv.