priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

Pasākuma datumi: 
05.06.2018