Eiropas Komisijas prezentāciju par ES Daudzgadu budžeta priekšlikumu Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanai

Pasākuma datumi: 
08.06.2018