15. jūnijs ir pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjomu samazinājumu kā arī veikt labojumus Vienotajā iesniegumā

Ja Vienotais iesniegums tiek iesniegts periodā no 2018.gada 23.maija līdz 15.jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darbdienu (samazinājumu sāk piemērot jau no 23.maija).

 

Grozījumus un labojumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt EPS:

  • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
  • pievienojot jaunas platības;
  • precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/

 

Informācijas avots: LAD