Reģionālā attīstība un kohēzija pēc 2020. gada. Eiropas Komisijas priekšlikumi."

Pasākuma datumi: 
11.07.2018