Gaidāmas pozitīvas izmaiņas marķētās degvielas saņemšanas un izmantošanas kārtībā

No 2019. gada februāra būs daudz vienkāršāk piemērot akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu marķētājiem naftas produktiem. Turpmāk viss process notiks digitāli – izmantojot tiešsaistes sistēmu naftas produktu limitu uzskaites nodrošināšanai.

Iegādājoties naftas produktus ar nodokļu atvieglojumiem, juridiskām un fiziskām personām vairs nevajadzēs saņemt VID izziņu uz papīra veidlapas, jo dati par piešķirto naftas produktu apjomu būs reģistrēti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Savukārt naftas produktu piegādātāji, reģistrējot konkrēto piegādi, jau uzreiz – tiešsaistē varēs pārliecināties, ka personai ir tiesības iegādāties marķētos naftas produktus.

Izziņās norādītais naftas produktu apjoms, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, tiks uzskaitīts un kontrolēts, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Jaunajam e-pakalpojumam jānodrošina, ka sistēmas lietotāju rīcībā ir aktuāli dati. Tāpēc, saņemot izziņu vai veicot tās pārreģistrāciju, komersantam pēc VID pieprasījuma būs jāinformē dienests par izmantoto naftas produktu apjomu, saražoto galaproduktu apjomu, realizāciju un naftas produktu atlikumu. Vienlaikus šāda pieeja mazinās akcīzes nodokļa nenomaksas riskus. Informāciju VID ērti un ātri varēs iesniegt izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu (VID EDS), taču nav liegts izmantot arī citus saziņas kanālus.

Izziņas darbības laikā neizmantotos naftas produktu atlikumus varēs realizēt vai pārvietot gadu pēc izziņas spēka zaudēšanas.  Lai nodrošinātu, ka dati atbilst faktiskajam marķēto naftas produktu vai eļļas patēriņam, ir precizēta arī aprēķina metodika.

Izmaiņas naftas produktu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, saņemšanas un izmantošanas kārtībā mazinās administratīvo slogu. Tās noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.420 “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa””, kurus Ministru kabinets pieņēma 2018.gada 17.jūlijā.

Neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, uzdot jautājumus VID mājaslapas sadaļā „Kontakti” vai klātienē – ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Informācijas avots: VID