LOSP Valde

Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no trīspadsmit valdes locekļiem, no kuriem septiņi pārstāv daudznozaru organizācijas,pieci – nozaru organizācijas, trīspadsmitais – valdes priekšsēdētājs.

Biedrības Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no biedrībā ietilpstošo organizāciju pārstāvjiem, kuru ievēl Pārstāvju sapulcē uz 3 gadiem.

Lūdzam iepazīties ar šā brīža LOSP valdes sastāvu.

Edgars Treibergs

LOSP valdes priekšsēdētājs
Latvijas Zirgaudzētāju biedrības prezidents
T.:
+371 29542671

Agita Hauka

LOSP valdes locekle
Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja
T.:
+371 29432338

Armands Krauze

LOSP valdes loceklis
Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 29591933

Guntis Gūtmanis

LOSP valdes loceklis
Biedrība "Latvijas gaļas aitu audzētāju asociācija"
T.:
+371 29440446

Aija Balode

LOSP valdes locekle
Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja
T.:
+371 29337171

Aiga Kraukle

LOSP valdes locekle
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība
T.:
+371 26312666

Dzintra Lejniece

LOSP valdes locekle
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore
T.:
+371 29431908

Māris Freimanis

LOSP valdes loceklis
Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs"
T.:
+371 25973237

Jānis Dzenis

LOSP valdes loceklis
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
T.:
+371 29117795

Jānis Irbe

LOSP valdes loceklis
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 29337717

Andrejs Vītoliņš

LOSP valdes loceklis
Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 25951565

Sandra Stricka

LOSP valdes locekle
Biedrība "Lauksaimnieku apvienība" valdes priekšsēdētāja
T.:
+371 26408505

Edgars Zalāns

LOSP valdes loceklis
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"