LOSP Valde

Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no trīspadsmit valdes locekļiem, no kuriem septiņi pārstāv daudznozaru organizācijas,pieci – nozaru organizācijas, trīspadsmitais – valdes priekšsēdētājs.

Biedrības Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no biedrībā ietilpstošo organizāciju pārstāvjiem, kuru ievēl Pārstāvju sapulcē uz 3 gadiem.

Lūdzam iepazīties ar šā brīža LOSP valdes sastāvu.

Edgars Treibergs

LOSP valdes priekšsēdētājs
Latvijas Zirgaudzētāju biedrības prezidents
T.:
+371 29542671

Agita Hauka

LOSP valdes locekle
Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja
T.:
+371 29432338

Guntis Vilnītis

LOSP valdes loceklis
Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 29428995

Guntis Gūtmanis

LOSP valdes loceklis
Biedrība "Latvijas gaļas aitu audzētāju asociācija"
T.:
+371 29440446

Aija Balode

LOSP valdes locekle
Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja
T.:
+371 29337171

Andris Actiņš

LOSP valdes loceklis
Latvijas Lauku atbalsta asociācijas valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 26406584

Kristaps Melbārdis

LOSP valdes loceklis
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas valdes loceklis
T.:
+371 29238078

Artūrs Katamadze

LOSP valdes loceklis
Biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 22063594

Gustavs Norkārklis

LOSP valdes loceklis
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 29495888

Dainis Paeglītis

LOSP valdes loceklis
Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 26539222

Māra Rudzāte

LOSP valdes locekle
Latvijas Augļkopju asociācija valdes priekšsēdētāja
T.:
+371 29407075

Sandra Stricka

LOSP valdes locekle
Biedrība "Lauksaimnieku apvienība" valdes priekšsēdētāja
T.:
+371 26408505

Edgars Zalāns

LOSP valdes loceklis
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"