Aicinām lauksaimniekus aizpildīt aptauju par sējumu un zālāju apdrošināšanu pret sausumu

Aicinām lauksaimniekus aizpildīt aptauju par sējumu un zālāju apdrošināšanu pret sausumu.

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/vai-esat-gatavs-apdrosinat-sejumus-un-ilggadigos-zalajus-pret-sausumu-?id=216