Zemkopības ministrijā seminārs par akvakultūras profesiju standartiem Latvijā

Pasākuma datumi: 
26.09.2018

26. septembrī Zemkopības ministrijā seminārs par akvakultūras profesiju standartiem Latvijā

 Trešdien, 26. septembrī plkst. 10:00 Zemkopības ministrijā Republikas laukumā 2, Rīgā, 314. telpā (3.stāvs) notiks seminārs, kurā tiks apspriesti profesionālās izglītības jautājumi zivsaimniecības nozarē.

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības attīstību akvakultūrā un veicinātu tās atbilstību darba tirgus vajadzībām, ir svarīga sadarbība starp darba devējiem, darba ņēmējiem un izglītības iestādēm. Profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādē liela loma ir sociāliem partneriem, kas piedalās darba tirgus un ar to saistīto procesu izpētē, un nozares ekspertiem, kas ir aktīvi iesaistīti profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un novērtēšanā.

Latvijas akvakultūras profesiju analīzes seminārā ir aicināti piedalīties zivsaimniecības nozares eksperti, akvakultūras produkcijas ražotāji, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti. Plašāku informāciju ikviens interesents var iegūt, sazinoties ar pasākuma rīkotājiem elektroniski: arturs.skute@du.lv. Semināru organizē Daugavpils universitāte. Pasākuma norise plānota līdz plkst. 14.

Programma

 

Ievads – ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš

1.      Akvakultūras attīstība Latvijā, iespējas un perspektīvas

2.      Latvijas Profesionālās izglītības sistēma un akvakultūras vieta tajā

3.      Profesijas pienākumu noteikšana un precizēšana 5. Profesionālās kvalifikācijas līmenim akvakultūrā

4.      Profesijas uzdevumu noteikšana un precizēšana 5. Profesionālās kvalifikācijas līmenim akvakultūrā

5.      Profesijas pienākumu un uzdevumu pārbaude (paneļdiskusija)

Kafijas pauze

6.      Profesijas pienākumu noteikšana un precizēšana 4. Profesionālās kvalifikācijas līmenim akvakultūrā

7.      Profesijas uzdevumu noteikšana un precizēšana 4. Profesionālās kvalifikācijas līmenim akvakultūrā

8.      Profesijas pienākumu un uzdevumu pārbaude (paneļdiskusija)

Kafijas pauze

9.      Profesijas Pienākumu un uzdevumu noteikšanas anketas aizpildīšana

10.  Diskusija un ekspertu apzināšana profesijas analīzes darba lapas aizpildīšanai