Diskusija “Uz rezultātiem balstītu agrovides pasākumu ieviešanas iespējām Latvijā”

Pasākuma datumi: 
05.10.2018

Baltijas Vides foruma rīkotajā diskusijā “Uz rezultātiem balstītu agrovides pasākumu ieviešanas iespējām Latvijā”. Sanāksmes laikā informēs par iespējamām uz rezultātiem balstītām (ar kvantitatīviem rādītājiem izmērāmu) agrovides aktivitātēm Latvijā, kā arī notiks diskusija par piedāvātajām agrovides aktivitātēm bioloģiskās daudzveidības, ainavas, ūdens resursu, ainavas, gaisa, SEG emisiju jomās, kas īstenojamas izmantojot uz rezultātiem balstītu pieeju vai konkrētu noteikto darbību pieeju. Diskusija tiek rīkota, balstoties uz ZM noslēgto līgumu ar Baltijas Vides forumu par uz rezultātiem balstītu agrovides pasākumu ieviešanas iespēju novērtējumu.

Diskusija norisināsies Zemkopības ministrijas ēkā, Rīgā, Republikas laukumā 2 no pulksten 10.00.