Konference "Eiropas inovāciju partnerības darba grupu projekti Latvijā"

Pasākuma datumi: 
31.10.2018