Ātrās saites

Aicinām piedalīties sabiedriskā apspriešanā par Zaļo grāmatu līdz š.g. 30.septembrim

European Commission, Agriculture & Rural Development

Informējam, ka Eiropas Komisija 2011.gada 14.jūlijā pieņēma Zaļo grāmatu par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības produktiem: stiprāka Eiropas stratēģija ar pievienoto vērtību Eiropas garšu veicināšanai (Green Paper on promotion measures and information provision for agricultural products: a reinforced value-added European strategy for promoting the tastes of Europe) (http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/com2011-436...) ar mērķi atvērt un veicināt diskusijas starp visām ieinteresētajām pusēm par pašreizējās politikas attiecībā uz informācijas un veicināšanas pasākumiem pārskatīšanas nepieciešamību, apzinot tās vienkāršošanas un uzlabošanas iespējas.

Līdz ar to Eiropas Komisija aicina visas ieinteresētās puses - patērētājus, ražotājus, izplatītājus, kā arī valsts iestādes – piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, sniedzot atbildes uz tiešsaistes anketas ietvaros uzdotajiem jautājumiem līdz 2011.gada 30.septembrim.

Ņemot vērā augstāk minēto, Zemkopības ministrija aicina Jūs piedalīties šajā publiskajā apspriešanā un dot savu ieguldījumu kopējā Eiropas darbā, aizpildot speciālu anketu interneta vietnē (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=agripromotion). Jūsu sniegtie ierosinājumi un komentāri attiecībā uz lauksaimniecības produktu informēšanas un veicināšanas sistēmu un tās pilnveides iespējām palīdzētu Komisijai rast risinājumus tam, kā izstrādāt mērķtiecīgāku un tālejošāku nākotnes stratēģiju, kas patērētājiem gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās veidotu skaidrāku priekšstatu par Eiropas lauksaimniecības ražojumu un pārtikas produktu kvalitāti, tradīcijām un pievienoto vērtību.

Kaut arī aptaujas jautājumi ir publicēti angļu valodā, tomēr atbildes uz tiem var sniegt visās ES oficiālajās valodās, tostarp arī latviešu valodā.

Ja Jūsu organizācijas pārstāvis vēlas sniegt atbildes pārstāvētās organizācijas vārdā, tādējādi atspoguļojot vienotu organizācijas viedokli, tad ir nepieciešams reģistrēties Komisijas izveidotajā Interešu pārstāvju reģistrā (http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm) (Transparency Register).

Detalizētāka informācija par uzsākto publisko apspriešanu ir pieejama ZM mājas lapā: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Diskusijas_Zala_gramata_190711_aktualitates...

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 134.5 KB