LOSP birojs

LOSP birojs nodrošina organizācijas ikdienas darbu un komunikācijas starp biedriem un citām saistītajām organizācijām, tajā skaitā valsts ministrijām un nevalstiskajām organizācijām. Šobrīd LOSP birojā darbojas sekojoši pārstāvji:

Edgars Treibergs

LOSP valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 29542671

Guntis Vilnītis

LOSP ģenerāldirektors
T.:
+371 29428995

Indra Cimermane

LOSP izpilddirektore
T.:
+371 29566675

Jānis Irbe

Direktors
T.:
+371 29337717

Zane Jonaite

Biroja vadītāja
T.:
+371 26 311 133

Gundars Jankovs

Sabiedrisko attiecību speciālists
T.:
+371 26672234