Ātrās saites

LOSP birojs

LOSP birojs nodrošina organizācijas ikdienas darbu un komunikācijas starp biedriem un citām saistītajām organizācijām, tajā skaitā valsts ministrijām un nevalstiskajām organizācijām. Šobrīd LOSP birojā darbojas sekojoši pārstāvji:

Edgars Treibergs

LOSP valdes priekšsēdētājs
T.:
+371 29542671

Guntis Vilnītis

LOSP ģenerāldirektors
T.:
+371 29428995

Indra Cimermane

LOSP izpilddirektore
T.:
+371 29566675

Jānis Irbe

Direktors
T.:
+371 29337717

Zane Jonaite

Biroja vadītāja
T.:
+371 26 311 133

Gundars Jankovs

Sabiedrisko attiecību speciālists
T.:
+371 26672234