Ātrās saites

LOSP birojs

LOSP birojs nodrošina organizācijas ikdienas darbu un komunikācijas starp biedriem un citām saistītajām organizācijām, tajā skaitā valsts ministrijām un nevalstiskajām organizācijām. Šobrīd LOSP birojā darbojas sekojoši pārstāvji:

Guntis Vilnītis

LOSP ģenerāldirektors
T.:
+371 29428995