LOSP birojs

LOSP birojs nodrošina organizācijas ikdienas darbu un komunikācijas starp biedriem un citām saistītajām organizācijām, tajā skaitā valsts ministrijām un nevalstiskajām organizācijām. Šobrīd LOSP birojā darbojas sekojoši pārstāvji:

Guntis Vilnītis

LOSP ģenerāldirektors
T.:
+371 29428995

Indra Cimermane

LOSP izpilddirektore
T.:
+371 29566675

Krista Garkalne

LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste
T.:
+371 2631 1133