LOSP: Par sezonas laukstrādnieka nodokļa režīma un 5% PVN likmes augļiem un dārzeņiem turpināšanu

Šodien, 2.novembrī notiks Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Dārzkopības darba grupa, kurā kopā ar Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem diskutēsim par 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) augļiem un dārzeņiem un sezonas lauksaimnieku shēmas izpildes rādītājiem un nākamo darbību definēšanu.

Nozīmīgi ir uzturēt nepārtrauktu dialogu ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un citām institūcijām, periodiski izrunājot rezultātus, problēmas un nepieciešamos uzlabojumus. LOSP ierosina izmaiņas, lai sezonas laukstrādnieku programma būtu saistoša arī darba ņēmējam un veicinātu nelegālās nodarbinātības izskaušanu.

Visa ziņa pieejama šeit:  http://www.losp.lv/node/5608