Profesionālās pilnveides izglītības programma "AKVAKULTŪRA"

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Mūžizglītības centrs
Piedāvā profesionālās pilnveides izglītības  programmu
AKVAKULTŪRA

Kursu sākums 24.11.2018.!
Visiem, kas vēlas iegūt zināšanas, apgūt prasmes un iemaņas zivju audzēšanā Latvijas apstākļos.

Programmas mērķis: apgūt būtiskākos aspektus akvakultūras ekoloģijā, likumdošanā, kā arī zivju audzēšanas biotehnoloģijas.

Mērķauditorija: potenciālie akvakultūras uzņēmumu īpašnieki, darbinieki un citi interesenti.

Programmas saturs:
Vispārīgā daļa (A):
•    Akvakultūras pamati un normatīvie dokumenti
•    Akvakultūras objektu bioloģija un ekoloģija
•    Zivju un vēžu anatomija un fizioloģija
•    Jaunu akvakultūras sugu audzēšana
•    Zivju gaļas ražošanas higiēna
•    Akvakultūras ekoloģiskie aspekti
•    Zivju barības organismu audzēšana
•    Zivju slimības un to profilakse
•    Zivju audzētavas organizēšana un ražošanas plānošana
Dīķsaimniecība (B1):
•    Dīķsaimniecība, to veidi un struktūra, dīķu hidrotehnika, plānošana un ierīkošana
•    Dīķu apkope un inventārs
•    Dīķu zivju audzēšanas biotehnika
•    Praktiskās nodarbības laboratorijā un zivju audzētavā    Recirkulācijas sistēmu (RAS) izmantošana akvakultūrā (B2):
•    RAS akvakultūrā
•    Zivju audzēšanas biotehnika RAS
•    Praktiskās nodarbības laboratorijā un zivju audzētavā

Programmas noslēgumā - apgūstot A moduli un  B moduļus,  dalībnieks saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Mācību metodes: Lekcijas un praktiskās nodarbības laboratorijā un zivju audzētavās, diskusijas, semināri, problēmsituāciju analīze, patstāvīgais darbs.
Kursu apjoms: 240 st. (A modulis,  B moduļi (160st), patstāvīgais darbs (80 st.)).

Kursa norises vieta un diena: Jelgava, Lielā iela 2, Veterinārmedicīnas fakultāte (K.Helmaņa ielā 8), zivjaudzētavas.
Nodarbības notiks sestdienās.

Lektori: Dr.med.vet. Ruta Medne (programmas vadītāja), PhD stud. Ilze Rutkovska,  Dr.biol. Maija Balode, Dr.oec. Anita Auziņa, Dr.med.vet.Margarita Terentjeva, Dr. biol. Santa Purviņa, Mg. biol. Ivars Putnis u.c.

Informācija un pieteikšanās:  
LLU Mūžizglītības centrs,
Jelgava, Lielā iela 2 - 163
63005715; 26340144
antra.berzina@llu.lv
www.llu.lv; www.mc.llu.lv

 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 317.53 KB