Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākums

Pasākuma datumi: 
29.11.2018