Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākums

Pasākuma datumi: 
06.12.2018