Ātrās saites

LOSP ekspertu apmācības pasākums par gaļas nozares problēmām un par austrumu galegas nozīmīgumu

LSIF projekts

Informāciju sagatavoja: Sarmīte Babāne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes projektu vadītāja.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.

“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

LOSP šīs nedēļas sākumā, 25.jūlijā Valmierā rīkoja Ekspertu apmācības pasākumu par gaļas nozares problēmām un par austrumu galegas nozīmīgumu.

Šis ir trešais pasākums no LOSP īstenojamā Sabiedrības integrācijas fonda projekta septiņu pasākumu cikla, kur dažādu lauksaimniecības apakšnozaru eksperti novērtēs savas nozares attīstību, pētīs problēmas un kopīgi, sadarbojoties ar pārējām nozarēm, radīs risinājumus.

Pasākuma laikā galvenais jautājums, uz kuru bija jārod atbilde – kas ir nepieciešams lopkopim, lai optimizētu lopbarības sagatavošanas izmaksas un nodrošinātu mājlopus ar lopbarību?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedza gan agronomijas, gan veterinārijas zinātnieki, sniedzot izsmeļošas prezentācijas par austrumu galegas audzēšanas principiem un pieredzi; galegas izēdināšanu visām lauksaimniecības dzīvnieku sugām; galegas skābbarības izēdināšanas ekonomisko efektivitāte zemnieku saimniecībās.

Pasākuma otrajā daļā Gaļas liellopu audzētāju biedrības (GLAB) valdes priekšsēdētājs Agris Faulbaums un SIA „Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija” pārstāve Ieva Freidenfelde skaidroja gaļas liellopu audzēšanas nozīmi un pamatprincipus, kā arī stāstīja par biedrības un asociācijas mērķiem, pamatuzdevumiem un darbību, lai veicinātu gaļas liellopu audzēšanas attīstību Latvijā, varētu novērtēt līdz šim paveikto un rastu risinājumus problēmām.

Pasākuma noslēgumā, visi tā dalībnieki devās apskatīt galegas laukus, kurus labprāt izrādīt piekrita jaunais lauksaimnieks Jānis Grasbergs savā zemnieku saimniecībā „Zilūži”, kur arī notika debates, kurās piedalījās ilggadēji galegas audzētāji no visas Latvijas. Šie cilvēki dalījās pieredzē par sasniegtajiem rezultātiem un galegas pavērtajām iespējām saimniecību attīstībai.