starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme par Konceptuālā ziņojuma projektu “Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai”

Pasākuma datumi: 
23.11.2018