ES un Latvijas lēmumu pieņēmēju un interešu grupu diskusija “ES budžets 2019 un 2021-2027: vai Latvija un visa ES kļūs konkurētspējīgāka?”

Pasākuma datumi: 
30.11.2018